Uncategorized

ኢትዮጵያና የወቅቱ የክርስትና አቅጣጫ

በድጋሚ ላሳስብ፤ እግዚአብሔር መንግሥታትን የሚያስቀምጠው፣ የእርሱ የጽድቅ፣ የፍትሕና የምሕረት አገዛዝ አስፈጻሚ እንዲሆኑ ነው። የአገዛዛቸው ፍትሓዊ ተኣማኒነት ልኬቱ ይኸው እውነት ነው።

ኢትዮጵያና የወቅቱ የክርስትና አቅጣጫ2018-02-03T17:57:08+00:00

ክርስትያንና ፖለቲካ

ክርስትያንና ፖለቲካ - በ ኮነ ፍሥሐ ክርስትያኖች በማሕበረሰባቸው ውስጥ ሊኖራቸው የሚገባውን ተሳትፎ በመገደብ የራሳቸውን መንፈሳዊ ሕይወት መገንባት ላይ ብቻ የሚያተኩሩበት ጊዜ ይታያል። [...]

ክርስትያንና ፖለቲካ2023-05-06T13:19:23+00:00

እየሩሳሌም የማን ናት? ከ ዶ/ር ዓዳም ቱሉ፣

የዚህ ጽሁፍ አላማ ከተማዋ ከእነዚህ ሶስት ግዙፍ የእምነት ዘርፎች የማን እንደሆነች ለማስረዳት ሳይሆን አይሁዶች፣ ክርስቲያኖችና እስላሞች ይህችን ከተማ ‹‹ትገባናለች››፣ ‹‹የእምነታችን ቅድስት ስፍራ ናት›› የሚሉበትን ምክንያት ለማካፈል ብቻ ነው፡፡

እየሩሳሌም የማን ናት? ከ ዶ/ር ዓዳም ቱሉ፣2017-12-31T02:11:23+00:00

መልካም ስራ

መልካም ስራ-ደግነት    ምንጭ አንድ የፌስቡክ ወዳጄ (Written in english) በአንድ ዘመናዊ ቄራ ድርጅት ውስጥ የምትሰራ ሴት ነበረች። ከእለታት በአንድ የአርብ እለት [...]

መልካም ስራ2017-03-10T23:31:47+00:00
Go to Top